საქართველოს პროგრესული ფორუმის გამგეობის წევრი 

პროგრესული იდეების სკოლის კოორდინატორი