გამგეობის წევრი

არის  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. მუშაობს თეზისზე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921) სოციალური პოლიტიკა.

წარსულში ეკავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921) სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელის პოზიცია, ასევე იყო კონსულტანტი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში.

ამჟამად ირაკლი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს თანამედროვე ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი და ლექტორი კავკასიის უნივერსიტეტში. ამასთანვე, არის თბილისის ფაბიანური საზოგადოების წევრი და ფრიდრიხ ებერტის ფონდისა და საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროექტის „რესპუბლიკა 100“ მკვლევარი.