გამგეობის წევრი

არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

ამჟამად მუშაობს ფონდ ღია საზოგადოებაში სოციალური და ეკონომიკური უფლებების თემაზე, ასევე არის ადამიანის უფლებებსა და კონსტიტუციური სამართალის ლექტორი და იურიდიული განათლების ფონდის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელი.

2014, 2017 წლებში ვახტანგი მუშაობდა საქართველოს ეროვნულ საკონსტიტუციო კომისიაში.

დამთავრებული აქვს ილინოისის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი (აშშ) და მუშაობდა მკვლევრად მაქს პლანკის ინსტიტუტში (გერმანია). არის  საქართველოს შრომის კოდექსის ცვლილებების (2019)  და ინფორმაციის თავისუფლების კანონპროეტის (2014) თანაავტორი.