განახლებული შრომის კოდექსი შესაძლებლობას გაძლევს დაიცვა შენი უფლებები, გამოავლინო და აღკვეთო სამუშაო გარემოში დაფიქსირებული ნებისმიერი დარღვევა, რომელიც არაკომფორტულ, ღირსების შემლახველ, ან ჯანმრთელობისთვის საშიშ მდგომარეობას გიქმნის.

სექსუალურ შევიწროებად ითვლება სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი არასასურველი ქმედება, რომელიც შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელია შენთვის.

ახალი შრომითი კულტურა ითვალისწინებს სამუშაო გარემოში სექსუალური შევიწროების პრევენციასა და აღმოფხვრას.

კითხვების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: შრომის ლექსიკონი • Labour Dictionary

უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, დაუკავშირდით შრომის ინსპექციას:

ელ. ფოსტა: infolio@moh.gov.ge

ცხელი ხაზი: 15-05

სახალხო დამცველი:

ელ. ფოსტა: info@ombudsman.ge

ცხელი ხაზი: 14-81