სამუშაო გარემო, ნებისმიერი ადამიანისთვის, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და უზრუნველყოფდეს მათ თანაბარი შესაძლებლობებით.

საქართველოს შრომის კოდექსის თანახმად, დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულის სპეციალური საჭიროებების მიხედვით შექმნას ისეთი სამუშაო სივრცე, რომელშიც თითოეულ თანამშრომელს ექნება წინსვლის, განვითარებისა და საკუთარი უნარების გამოყენების თანაბარი შესაძლებლობა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ აღნიშნული ქმედებების განხორციელება დამსაქმებელს არაპროპორციულ ტვირთს აკისრებს.

თანაბარი შესაძლებლობების გარემო შენი უფლებაა!

კითხვების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: შრომის ლექსიკონი • Labour Dictionary

უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, დაუკავშირდით შრომის ინსპექციას:

ელ. ფოსტა: infolio@moh.gov.ge

ცხელი ხაზი: 15-05

სახალხო დამცველი:

ელ. ფოსტა: info@ombudsman.ge

ცხელი ხაზი: 14-81