შრომის ინსპექციის მიზანია, კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დაიცვას დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ინტერესები.

განახლებული შრომითი კანონმდებლობის მიხედვით, შრომის ინსპექციას აქვს ძლიერი მანდატი, იზრუნოს ყველა დასაქმებულის სამუშაო გარემოს უსაფრთხოებაზე და შრომითი უფლებების აღსრულებაზე.

შრომის ინსპექციას შეუძლია საჩივრის საფუძველზე, ან საკუთარი ინიციატივით განახორციელოს ინსპექტირება და დაიცვას როგორც დამსაქმებლის, ასევე დასაქმებულის უფლებები.

კითხვების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: შრომის ლექსიკონი • Labour Dictionary

უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, დაუკავშირდით შრომის ინსპექციას:

ელ. ფოსტა: infolio@moh.gov.ge

ცხელი ხაზი: 15-05