სემინარში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 15 ლარს.

თანხის გადახდა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა დარეგისტრირების შემდეგ, აპლიკანტი სკოლის ადმინისტარაციისგან მიიღებს შეტყობინებას, რომ შერჩული არის სემინარის მონაწილედ!