17.10.2016

სიღარიბის დაძლევის გზები და დასაქმების პოლიტიკა

1

ბათუმში, 25 ოქტომბერს, სამშაბათს, 4 საათზე და ქუთაისში, 26 ოქტომბერს, ოთხშაბათს, 2 საათზე ჩატარდება საჯარო ლექცია-დისკუსია თემაზე: სიღარიბის დაძლევის გზები და დასაქმების პოლიტიკა. ლექციას ჩაატარებენ საქართველოს პროგრესული ფორუმის ტრენერები ლევან აბაშიძე და ოთარ გრიგოლია. ლექციები ჩატარდება ადგილობრივ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში

დაწვრილებით
04.08.2016

ფორუმის გუნდი

ფორუმის დამფუძნებლები, გამგეობა და სამდივნო

დაწვრილებით
04.08.2016

ფორუმის წესდება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საქართველოს პროგრესული ფორუმი“

დაწვრილებით