პროგრესიული იდეების სკოლა

სოციალ-დემოკრატიული იდეების და
პრაქტიკის სასწავლოს კურსი

სკოლა 2019 დარეგისტრირდი განრიგი


20.03.2019

დაიწყო აპლიკაციების მიღება პროგრესული იდეების სკოლა 2019-ის სემინარზე

1

დაიწყო აპლიკაციების მიღება პროგრესული იდეების სკოლა 2019-ის სემინარზე, რომლის მთავარი თემაა სოციალ-დემოკრატიის საფუძვლები და ეკონომიკური პოლიტიკა. სემინარები ჩატარდება 24-26 მაისს საირმეში 60 ახალგაზრდის მონაწილეობით.

დაწვრილებით
24.07.2018

გრძელდება აპლიკაციების მიღება პროგრესული იდეების სკოლა 2018-ის შემოდგომის სემინარზე

1

პროგრესული იდეების სკოლა 2018-ის შემდგომის სემინარი ჩატარდება 12-14 ოქტომბერს საირმეში და მასში მონაწილეობას მიიღებს ჯამში 60 ახალგაზრდა. აპლიკაციების გამოგზავნის ბოლო ვადაა  9 სექტემბერი. 

დაწვრილებით
15.03.2018

დაიწყო აპლიკაციების მიღება პროგრესული იდეების სკოლა 2018-ის სემინარებზე

1

დაიწყო აპლიკაციების მიღება პროგრესული იდეების სკოლა 2018-ის გაზაფხულის სემინარებზე, რომლის მთავარი თემაა სოციალ-დემოკრატიის საფუძვლები და ეკონომიკური პოლიტიკა. სემინარები ჩატარდება 25-27 მაისს საირმეში ჯამში 60 ახალგაზრდის მონაწილეობით. აპლიკაციების მიღების ბოლო ვადაა  14 აპრილი. 

დაწვრილებით

მოდულები

სოციალ-დემკრატიის საფუძვლები და ეკონომიკური პოლიტიკა

სოციალ-დემკრატიის საფუძვლებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის  მოდული განკუთვნილია, იმ ახალგაზრდებისათვის რომლებიც არ ფლობენ საკმარის ინფორმაციას სოციალ-დემოკრატიის შესახებ და ამ მიმართულებით სურთ ცოდნის გაღრმავება. გამომდინარე აქედან, მოდულის მიზანია მონაწილეთათვის სოციალ-დემოკრატიის, მისი ძირითადი ღირებულებებისა და პრინციპების, ამასთანავე ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. სემინარები ჩატარდება ორ ნაკადად, გაზაფხულზე (მაისში) და შემოდგომაზე (ოქტომბერში) და მათ გაუძღვებიან პროგრესული იდეების სკოლის ტრენერები. თითოეულ ნაკადში მონაწილეობას მიიღებს 60 ახალგაზრდა, რომლებიც გადანაწილდებიან სამ სამუშაო ჯგუფში და პარალელურ რეჟიმში ჩაუტადებათ სემინარები.

დაწვრილებით