პროფესიული უნარებისა და პრაქტიკული გამოცდილების მიღების მიზნით სტაჟირება გადაწყვიტე, ან თავად გსურს შენი ცოდნა სხვასაც გაუზიარო?

საქართველოს ახალი შრომის კოდექსის თანახმად, დამსაქმებელს არ აქვს უფლება შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებას აარიდოს თავი, ან სტაჟიორს დააკისროს იგივე მოვალეობები, რაც დასაქმებულს.

წერილობით ხელშეკრულებაში დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი ყველა ის ასპექტი, რომელსაც სტაჟიორი შეასრულებს დამსაქმებლისთვის - ანაზღაურების გარეშე არაუმეტეს 6 თვის, ხოლო ანაზღაურებით ერთი წლის განმავლობაში.

კითხვების შემთხვევაში, მოგვწერეთ:შრომის ლექსიკონი • Labour Dictionary

უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, დაუკავშირდით შრომის ინსპექციას:

ელ. ფოსტა: infolio@moh.gov.ge

ცხელი ხაზი: 15-05