გამგეობის წევრი

ფლობს მაგისტრის ხარისხს ფემინიზმსა და გენდერის კვლევებში ბასკეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.

2020 წლის თებერვლიდან არჩეულია ახალგაზრდა ევროპელი სოციალისტების გენერალური მდივნის პოზიციაზე. ასევე უკავია ახალგაზრდა სოციალისტების საერთაშორისო კავშირის გენერალური მდივნის თანამდებობა. ცხოვრობს და მუშაობს ვენაში, ასევე  - ბრიუსელში.

არის საქართველოს პროგრესული ფორმის წევრი 2014 წლიდან.