გამგეობის წევრი

არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი საბჭოთა კავშირის ისტორიის მიმართულებით. ფლობს მაგისტრის ხარისხს სოციალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიაში და ბაკალავრის ხარისხს ისტორიაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.

2016 – 2017 წლებში იყო ერასმუს პლუსის სტიპენდიანტი და სწავლობდა ფრიდრხ შილერის იენას უნივერსიტეტში (გერმანია), ასევე 2019 წელს რუსთაველი - DAAD-ის ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში კვლევას ახორციელებდა ერლანგენ - ნიურნბერგის უნივერსიტეტებში (გერმანია).

არის საქართველოს პროგრესული ფორუმის წევრი 2015 წლიდან.