გამგეობის წევრი

პროგრესული ფორუმის აღმასრულებელი დირექტორი

ფლობს მაგისტრის ხარისხს საჯარო ადმინისტრირებასა და ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში.

გააჩნია არასამთავრობო სექტორში მუშაობის ათწლიანი გამოცდილება. ამ პერიოდის განმავლობაში ეკავა საქართველოს ახალგაზრდა სოციალისტების ვიცე-პრეზიდენტის პოზიცია.

ამჟამად მუშაობს წმ. ანდრია პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტში სტუდენტური ცხოვრების დეპარტამენტის უფროსად.

არის საქართველოს პროგრესული ფორუმის  წევრი 2014 წლიდან.