02.10.2016

ეკონომიკა და კეთილდღეობის სახელმწიფო

1

ეკონომიკა და კეთილდღეობის სახელმწიფოს მოდულის სემინარები

დაწვრილებით
19.08.2016

დაიწყო აპლიკაციების მიღება სკოლა 2016-ის შემოდგომის სემინარებზე

1

დაიწყო აპლიკაციების მიღება პროგრესული იდეების სკოლა 2016-ის სოციალ-დემოკრატიის საფუძვლებისა და ისტორიის, ეკონომიკისა და კეთილდღეობის სახელმწიფოს და საერთაშორისო

დაწვრილებით