23.09.2021

შრომითი ხელშეკრულება

1

შრომითი ხელშეკრულება მხარეებს შორის შრომითი ურთიერთობის ზეპირი, ან წერილობითი შეთანხმებაა

დაწვრილებით
23.09.2021

სტაჟირება

1

საქართველოს ახალი შრომის კოდექსის თანახმად, დამსაქმებელს არ აქვს უფლება შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებას აარიდოს თავი, ან სტაჟიორს დააკისროს იგივე მოვალეობები, რაც დასაქმებულს

დაწვრილებით
04.09.2021

ზეგანაკვეთური სამუშაო

1

საქართველოს კანონმდებლობით, ნორმირებული სამუშაო დრო არის კვირაში 40 საათი ნორმალურ სამუშაო პირობებში, ხოლო 48 საათი სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის პირობებში. შესრულებული სამუშაო, რომელიც ნორმირებულ სამუშაო დროის მონაკვეთს აღემატება ზეგანაკვეთურ შრომად ითვლება

დაწვრილებით
01.09.2021

თანამშრომლობა

1

განახლებული შრომის კოდექსის მიხედვით, თანამშრომლობა და კონსულტაციის გამართვა ითვალისწინებს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის საფუძვლიან კომუნიკაციას, ინფორმაციის გაცვლასა და ისეთ საკითხებზე დროულად შეთანხმებას, რომლებიც გავლენას იქონიებს დასაქმებულთა შრომით პირობებზე

დაწვრილებით
01.09.2021

სამუშაო დრო

1

კანონის თანახმად, კვირის განმავლობაში სამუშაო საათების რაოდენობა 40-ს არ უნდა აღემატებოდეს. სამუშაო დღეებს ან ცვლებს შორის დასვენების დრო კი 12 საათზე ნაკლები არ უნდა იყოს

დაწვრილებით
20.08.2021

შრომის ინსპექცია - პარტნიორი შრომის უფლებების დაცვაში

1

შრომის ინსპექციის მიზანია, კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დაიცვას დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ინტერესები

დაწვრილებით
18.08.2021

დეკრეტული შვებულება

1

ექვსთვიანი ანაზღაურებადი შვებულებით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც ბავშვის დედას, ასევე მამას, ან იმ კონკრეტულ პირს, რომელიც პასუხისმგებელია ბავშვის აღზრდაზე

დაწვრილებით
17.08.2021

არადასკრიმინაციული გარემო

1

დასაქმებულების სხვადასხვა ნიშნით ერთმანეთისგან გამორჩევა, ან განსხვავება, უპირატესობის მინიჭება, ან გამორიცხვა კანონითაა აკრძალული

დაწვრილებით
17.08.2021

გონივრული მისადაგება

1

სამუშაო გარემო, ნებისმიერი ადამიანისთვის, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და უზრუნველყოფდეს მათ თანაბარი შესაძლებლობებით

დაწვრილებით
17.08.2021

სექსუალური შევიწროებისგან დაცვა

1

სექსუალურ შევიწროებად ითვლება სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი არასასურველი ქმედება, რომელიც შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელია შენთვის

დაწვრილებით
06.08.2021

კამპანია "შრომის ლექსიკონი"

1

დაიწყო კამპანია "შრომის ლექსიკონი"

დაწვრილებით
21.03.2021

პროგრესულ ფორუმს ჰყავს ახალი გამგეობა!

მოხარულები ვართ გაცნობოთ რომ საქართველოს პროგრესულ ფორუმს ჰყავს ახალი გამგეობა, რომელიც ორგანიზაციის საქმიანობას უხელმძღვანელებს მომდევნო ორი წლის განმავლობაში. ახალ გუნდთან ერთად, ორგანიზაცია წელს იწყებს ახალი პროექტებით.

დაწვრილებით