09.05.2022

დაიწყო აპლიკაციების მიღება პროგრესული იდეების სკოლა 2022-ის ტრენინგზე

1

დაიწყო აპლიკაციების მიღებას პროგრესული იდეების სკოლის ზაფხულის ტრენინგზე, რომელიც გაიმართება 24-26 ივნისს ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში.

დაწვრილებით
10.11.2021

პროგრესული იდეების სკოლა 2021

1

5-7 ნოემბერს ბაკურიანში ჩატარდა პროგრესული იდეების სკოლის მორიგი სემინარი

დაწვრილებით
18.10.2021

შემოუერთდი ჩვენს გუნდს!

1

ფორუმი აცხადებს ვაკანსიას შრომის უსაფრთხოების კონსულტანტის, შრომის სამართლის კონსულტანტისა და ცხელი ხაზის ოპერატორის პოზიციებზე

დაწვრილებით
27.09.2021

პროგრესული იდეების სკოლა 2021 - აპლიკაციების მიღება განახლდა!

1

სემინარები ჩატარდება მიმდინარე წლის 29-31 ოქტომბერს, ბაკურიანში. სკოლაში მონაწილეობის მიღება უფასოა და ყველა ხარჯი დაიფარება ორგანიზატორების მიერ

დაწვრილებით
23.09.2021

შრომითი ხელშეკრულება

1

შრომითი ხელშეკრულება მხარეებს შორის შრომითი ურთიერთობის ზეპირი, ან წერილობითი შეთანხმებაა

დაწვრილებით
23.09.2021

სტაჟირება

1

საქართველოს ახალი შრომის კოდექსის თანახმად, დამსაქმებელს არ აქვს უფლება შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებას აარიდოს თავი, ან სტაჟიორს დააკისროს იგივე მოვალეობები, რაც დასაქმებულს

დაწვრილებით
04.09.2021

ზეგანაკვეთური სამუშაო

1

საქართველოს კანონმდებლობით, ნორმირებული სამუშაო დრო არის კვირაში 40 საათი ნორმალურ სამუშაო პირობებში, ხოლო 48 საათი სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის პირობებში. შესრულებული სამუშაო, რომელიც ნორმირებულ სამუშაო დროის მონაკვეთს აღემატება ზეგანაკვეთურ შრომად ითვლება

დაწვრილებით
01.09.2021

თანამშრომლობა

1

განახლებული შრომის კოდექსის მიხედვით, თანამშრომლობა და კონსულტაციის გამართვა ითვალისწინებს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის საფუძვლიან კომუნიკაციას, ინფორმაციის გაცვლასა და ისეთ საკითხებზე დროულად შეთანხმებას, რომლებიც გავლენას იქონიებს დასაქმებულთა შრომით პირობებზე

დაწვრილებით
01.09.2021

სამუშაო დრო

1

კანონის თანახმად, კვირის განმავლობაში სამუშაო საათების რაოდენობა 40-ს არ უნდა აღემატებოდეს. სამუშაო დღეებს ან ცვლებს შორის დასვენების დრო კი 12 საათზე ნაკლები არ უნდა იყოს

დაწვრილებით
20.08.2021

შრომის ინსპექცია - პარტნიორი შრომის უფლებების დაცვაში

1

შრომის ინსპექციის მიზანია, კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დაიცვას დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ინტერესები

დაწვრილებით
18.08.2021

დეკრეტული შვებულება

1

ექვსთვიანი ანაზღაურებადი შვებულებით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც ბავშვის დედას, ასევე მამას, ან იმ კონკრეტულ პირს, რომელიც პასუხისმგებელია ბავშვის აღზრდაზე

დაწვრილებით
17.08.2021

არადასკრიმინაციული გარემო

1

დასაქმებულების სხვადასხვა ნიშნით ერთმანეთისგან გამორჩევა, ან განსხვავება, უპირატესობის მინიჭება, ან გამორიცხვა კანონითაა აკრძალული

დაწვრილებით