04.09.2021

ზეგანაკვეთური სამუშაო

1

საქართველოს კანონმდებლობით, ნორმირებული სამუშაო დრო არის კვირაში 40 საათი ნორმალურ სამუშაო პირობებში, ხოლო 48 საათი სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის პირობებში. შესრულებული სამუშაო, რომელიც ნორმირებულ სამუშაო დროის მონაკვეთს აღემატება ზეგანაკვეთურ შრომად ითვლება

დაწვრილებით
01.09.2021

თანამშრომლობა

1

განახლებული შრომის კოდექსის მიხედვით, თანამშრომლობა და კონსულტაციის გამართვა ითვალისწინებს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის საფუძვლიან კომუნიკაციას, ინფორმაციის გაცვლასა და ისეთ საკითხებზე დროულად შეთანხმებას, რომლებიც გავლენას იქონიებს დასაქმებულთა შრომით პირობებზე

დაწვრილებით
01.09.2021

სამუშაო დრო

1

კანონის თანახმად, კვირის განმავლობაში სამუშაო საათების რაოდენობა 40-ს არ უნდა აღემატებოდეს. სამუშაო დღეებს ან ცვლებს შორის დასვენების დრო კი 12 საათზე ნაკლები არ უნდა იყოს

დაწვრილებით
20.08.2021

შრომის ინსპექცია - პარტნიორი შრომის უფლებების დაცვაში

1

შრომის ინსპექციის მიზანია, კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დაიცვას დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ინტერესები

დაწვრილებით
18.08.2021

დეკრეტული შვებულება

1

ექვსთვიანი ანაზღაურებადი შვებულებით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც ბავშვის დედას, ასევე მამას, ან იმ კონკრეტულ პირს, რომელიც პასუხისმგებელია ბავშვის აღზრდაზე

დაწვრილებით
17.08.2021

არადასკრიმინაციული გარემო

1

დასაქმებულების სხვადასხვა ნიშნით ერთმანეთისგან გამორჩევა, ან განსხვავება, უპირატესობის მინიჭება, ან გამორიცხვა კანონითაა აკრძალული

დაწვრილებით
17.08.2021

გონივრული მისადაგება

1

სამუშაო გარემო, ნებისმიერი ადამიანისთვის, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და უზრუნველყოფდეს მათ თანაბარი შესაძლებლობებით

დაწვრილებით
17.08.2021

სექსუალური შევიწროებისგან დაცვა

1

სექსუალურ შევიწროებად ითვლება სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი არასასურველი ქმედება, რომელიც შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელია შენთვის

დაწვრილებით
06.08.2021

კამპანია "შრომის ლექსიკონი"

1

დაიწყო კამპანია "შრომის ლექსიკონი"

დაწვრილებით
21.03.2021

პროგრესულ ფორუმს ჰყავს ახალი გამგეობა!

მოხარულები ვართ გაცნობოთ რომ საქართველოს პროგრესულ ფორუმს ჰყავს ახალი გამგეობა, რომელიც ორგანიზაციის საქმიანობას უხელმძღვანელებს მომდევნო ორი წლის განმავლობაში. ახალ გუნდთან ერთად, ორგანიზაცია წელს იწყებს ახალი პროექტებით.

დაწვრილებით
13.08.2019

განახლდა აპლიკაციების მიღება პროგრესული იდეების სკოლა 2019-ის სემინარზე

1

განახლდა აპლიკაციების მიღება პროგრესული იდეების სკოლა 2019-ის შემოდგომის სემინარზე, რომელიც ჩატარდება 25-27 ოქტომბერს საირმეში 60-მდე ახალგაზრდის მონაწილეობით.

დაწვრილებით
06.06.2019

იდეების კონკურსი - განაცხადების მიღება დაწყებულია

1

დაიწყო განაცხადების მიღება საქართველოს პროგრესული ფორუმისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ახალ, ერთობლივ პროექტზე "იდეების კონკურსი".  პროექტის ფარგლებში პროგრესული იდეების სკოლის 2014-19 წლის მონაწილეებს, თანამოაზრე ახალგაზრდებთან ერთად, ექნებათ შესაძლებლობა დაწერონ პროექტი და გამარჯვების შემთხვევაში მიიღონ ფინანსური მხარდაჭერა მის განსახორციელებლად.

დაწვრილებით